CBIS-Cykel Bans Informations Stöd

Reference number
Coordinator Combitech Aktiebolag - Combitech Östersund
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration January 2013 - January 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Purpose and goal

Syftet var att främja pendling med cykel året runt och möjliggöra planering och styrning av sitt cyklande. Höjd trygghet, ökad säkerhet kombinerat med ökad komfort Ge beslutsunderlag inför och under färden rörande halka eller hinder på färdvägen. Identifiering av olycka för att snabbt larma räddningstjänst. Realtidsinformation samt prediktering kring snöröjning och halkbekämpning. Underlätta ´grön våg´ genom interaktion mellan flödesbilder och infrastruktur. Realtidsinformation samt prediktering kring trafikflödena. Information om cykelbanans framkomlighet.

Results and expected effects

Projektet har identifierat behov som finns och samtidigt möjliggjort en innovativ höjd för framtida visioner. Tillsammans har vi tagit fram en implementerbar lösning på systemnivå vilken i steg två kommer att kunna resultera i en prototyp. I samarbete med kommuner kommer prototypen att testas och efter erfarenhetsdrift uppdateras och förbättras. Framgent kommer detta att resultera i en innovativ produkt alternativt tjänst som inte tidigare funnits. Produkten kommer att möjliggöra ett ännu effektivare nyttjande av cykel som pendlingssätt vilket minskar miljöpåverkan.

Approach and implementation

Projektets styrgrupp har tillsammans med en extern kvalitetskoordinator styrt teknikgruppens arbete. Teknikgruppen har bestått av specialister från respektive företag. Möten har hållits med externa pilotkunder med gott resultat. Intresset för projektet har varit stort och responsen för framtida medverkan är stor. Genom att kombinera i projektparternas olika spetskompetenser täcker vi in samtliga ingående teknikområden. Att kombinera mjukvaru- och hårdvaruexpertis tillsammans med samhällsbyggnadsexpertis möjliggörs föreutsättningar för ett lyckat resultat i steg 2.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.