Cancerforskning i världsklass

Reference number
Coordinator Folke Rydén Production Aktiebolag - FRP AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration December 2013 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Ett langsiktigt film- och mediaprojekt som under ca ett ar foljer och dokumenterar svensk toppforskning for att ta fram och utveckla helt nya tekniker for att diagnosticera och behandla cancer. Projektet kommunicerar vikten av utmaningsdriven och gransoverskridande samverkan. Den berör framtidens halsa och sjukvard och involverar Informationssamhallet 3.0 Dessutom formedlas betydelsen av behovsmotiverad forskning och forutsattningarna for innovation inom ett högaktuellt omrade.

Results and expected effects

Projektet har kommunicerat vikten av utmaningsdriven och gränsöverskridande samverkan. Dessutom har betydelsen av behovsmotiverad forskning och fortsättningarna for innovation inom ett högaktuellt område förmedlats. Resultatet är en plan för en film- och mediasatsning för en bred svensk- och internationell publik. Som speglar forskning och utveckling, problem och lösningar, människor och miljöer.

Approach and implementation

En forstudie/synopsis har producerats som ett forsta steg. Detta dokument, treatment, ska ligga till grund för en framtida produktion av film- och media. Förstudien har blivit mycket lyckosam där stor tonvikt ligger på patientnivå och relationen patient - forskning - innovation.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.