Campus Väst Idéinkubator

Reference number
Coordinator Lysekils kommun - Lysekils Högskolecentrum - Campus Väst
Funding from Vinnova SEK 608 304
Project duration October 2011 - January 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet har varit att få fram ungas energi och idéer samt skapa nya företag i en industri som har fantastiska möjligheter! Vi har verkat inom projektets och utlysningens syfte. Idéinkubator mål: 1) Skapa 3 fungerade företag inom turist-, aktivitets- och upplevelseindustrin. 2) Skapa en modell för att jobba projektorienterat med en idéinkubator där branschen står stöd till idéföretagen. Vi har inte skapat tre nya företag men hjälpt två existerande utveckla sitt affärstänk samt fört två företag nära kommersialisering. Två projekt kommer vidareutvecklas inom ett av de andra företagen.

Results and expected effects

Idéinkubator har hjälpt individer vidare med sina idéer. Idéer och adepter har kontinuerligt utvecklats mot uppsatta mål. På sikt tror vi att alla deltagare bär med sig lärdomar, erfarenheter och inspiration ifrån idéinkubatorn. Vi har kommit en bit på väg med modellen och dragit flera lärdomar. Dock har vi ej hittat fram till en ekonomisk och praktiskt hållbar form motsvarande vår vision. Däremot har vi etablerat en samlingspunkt för entreprenörskap och startat flera nätverk som vi tror på.

Approach and implementation

Idéinkubator har stöttat unga i deras innovationstänk och skapande av nya företag tillsammans med lokalt näringsliv i Lysekil, Munkedal och Sotenäs. Vi har jobbat med coachning, workshops, nyföretagarutbildning, nätverksbyggande och mentorprogram. Aktiviteterna har varit mycket uppskattade och adepterna har värdesatt både coachning och struktur. Projektet har omformats under gång och haft en för snäv tidsplanering. Vi hade behövt 2 år. Projektet borde planerats horisontellt och inte som ett torn där aktiviteterna är beroende av föregående aktiviteter utan komplementära.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.