Byggbalkar av lättviktskomponenter

Reference number
Coordinator BITEAM Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 50 000
Project duration February 2012 - June 2012
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2011-02959-en

Purpose and goal

Under våren 2012 genomfördes ett förstudieprojekt av Biteam i samarbete med KTH och Tyréns för att konceptuellt pröva kompositbalkar som alternativ till etablerade byggelement i stål, betong eller trä. Resultaten från studien utgör grunden för en kommande ansökan till ett fortsatt utvecklingsprojekt inom Bygginnovationen.

Results and expected effects

Räkneexempel visar att det finns en stor viktbesparingspotential speciellt om man kan variera och optimera fiberinnehåll i olika riktningar. Just det är en av Biteams teknologiers fördelar. Internationellt har Biteam redan intresseförfrågningar från aktörer inom byggsektorn.

Approach and implementation

Projektet fortsätter med en plan för produktion, testning och verifiering av data för valda byggbalkar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.