BudID Bankintegration

Reference number 2018-01173
Coordinator BudID Sweden AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration May 2018 - December 2018
Status Ongoing
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups steg 1 våren 2018

Purpose and goal

Syftet med detta projekt är att digitalisera budgivningsprocessen av bostäder för att kunna erbjuda ett säkert, effektivt och transparent system för alla involverade parter. Målet är att ersätta dagens manuella, tidskrävande och bristande process. Fokus ligger på att erbjuda en förtroendeingivande och effektiv process som byggs digitalt tillsammans med marknadens nuvarande valideringsverktyg.

Expected results and effects

Vi hoppas med detta projekt att skapa en integrerad prototyp för att ge våra samarbetspartners en möjlighet att utvärdera verktyget och testa resultatet i mindre skala. Detta kommer leda till en effektivisering och konkretisering av marknadens krav samt utgöra underlag för produktutvecklingen i nästa steg, för framtagning av en slutprototyp.

Planned approach and implementation

Projektet fokus ligger på att vidareutveckla och integrera första prototypen tillsammans med samarbetspartners. Projektet kommer att delas in i olika projektsteg där framtagande av juridiska avtal, integrationsstrategier, vidare applikationsutveckling av tjänsten och validering utgör huvuddelarna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.