Brukar- och anhörigportal med personlig digital hälsodagbok för vård och omsorg

Reference number 2013-02192
Coordinator Linköpings kommun - Omsorgs- och äldreförvaltningen
Funding from Vinnova SEK 1 500 000
Project duration September 2013 - February 2015
Status Completed
Venture Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Call Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Purpose and goal

Projektets syfte har varit att bidra till skapande av effektiv kontakt mellan vårdgivare, brukare och närstående genom att kravställa och designa tjänstelösningar för omsorg och hemsjukvård med en öppen och ändamålsenlig arkitektur, samt att visa hur användbarhet och acceptans kan förbättras genom användaranpassade tjänstelösningar. Arbetet har omfattat behovsstudier i kommun och landsting, utveckling av komponenter i ett produktutbud för eHemtjänst och användbarhetsstudier av en hälsodagbok.

Results and expected effects

En förstärkt konstellation för samverkan kring tjänsteinnovationer inom vård och omsorg i Region östergötland med nationell förankring. Ny kunskap om hur vårdens tjänsteprocesser kan samordnas med näringslivets behov av bättre och mer innovationsinriktade upphandlingar. Nya användarcentrerade arbetssätt och tjänster, både genom innovativa lösningar hos deltagande företag och genom stärkt beställarkompetens inom vård och omsorg. Ny akademisk kunskap baserad på forskning kring tjänstedesign och användarcentrerad tjänsteutveckling.

Approach and implementation

Behovsinventering och kravspecifikation: Användarstudier främst inom omsorgsområdet, studium av erfarenheter från pågående arbete med hälsodagboken inom avancerad, samt sammanställning av erfarenheter från tidigare projekt och produkter. Implementeringar: designstudier och prototyper, samt ny funktionalitet inom ramen för Phoniro Care. Test, utvärdering och designiteration: Projektet har arbetat med iterativ design och formativ utvärdering med tonvikt på generella behov och krav snarare än på specifika tekniska lösningar. Resultatspridning via hemsida.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.