Brobyggarna

Reference number 2015-02862
Coordinator HELGALUNDENS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration June 2015 - December 2015
Status Completed

Purpose and goal

Contendo fick, under namnet Brobyggarna, stöd från Vinnovas utlysning Sociala innovationer, 2015. Med hjälp av stödet har vi tagit fram en arbetsmetod och en verksamhetsplan för Contendo. Vi har också knutit ett flertal kontakter främst inom offentlig sektor (enskilda kommuner, samordningsförbund, SKL m.fl.), däribland med potentiella kunder och samarbetspartner, samt satt ihop en referensgrupp med representanter från forskning, offentlig sektor, näringslivet och brukarorganisationerna.

Expected results and effects

Contendo kommer att starta ett ´pilotcentrum´ . Med ett pilotcentrum kan vi prova arbetsmetod och affärsmodell och påvisa hur de strukturella utmaningarna kan lösas, respektive metodens lönsamhet för både samhälle och individ. Utifrån de samtal som vi har fört med aktörer inom offentlig sektor, håller vi det för troligt att det går att få till ett pilotcentrum. För att nå dit behövs dock sannolikt sex till tolv månader av ytterligare lärande, workshops, stärkande av partnerskap och förhandlingar för att bygga en hållbar allians mellan alla inblandade välfärdsaktörer.

Planned approach and implementation

Se ovan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.