Bredbandstjänster i Konvergerande Nätverk (BASICNET)

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Funding from Vinnova SEK 3 500 000
Project duration November 2007 - December 2010
Status Completed