Brasilien resa 16-20 maj

Reference number 2016-02429
Coordinator NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB (NULINK AB)
Funding from Vinnova SEK 20 000
Project duration April 2016 - May 2016
Status Completed

Purpose and goal

Resan syftar till att identifiera och etablera kontakt med lämpliga partners för svenska SMF inom Aerospace. Detta uppfylldes genom besök på Brazilian Aerospace Cluster samt match.making event med brasilianska företag.

Results and expected effects

Identifiera och etablera kontakter med möjliga brasilianska partners till svenska SMF inom Aerospace för vidare samverkan. Utfall: Samarbetsavtal mellan svenskt och brasilianskt kluster är på väg att tas fram. Kontakter kommer följas upp.

Approach and implementation

Resan innebar bl a besök på Brazilian Aerospace Cluster i Sao Jose dos Campos och besök hos ett antal enskilda mindre företag på plats. Match-making event i Sao Paolo på SENAI innebar att kontakter utväxlades.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.