Bränslen och additiv lämpade för infraljudsotning

Reference number
Coordinator INFRAFONE AKTIEBOLAG - Infrafone AB
Funding from Vinnova SEK 460 000
Project duration December 2015 - May 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftade till att utreda vilka omständigheter som är lämpliga för effektiv infraljudsotning i förbränningsanläggningar. Vissa omständigheter har bekräftats medan andra måste utredas vidare.

Expected results and effects

Förväntat resultat var att klargöra vid vilken rökgastemperatur askan blir för vidhäftande för att effektivt kunna avlägsnas med infraljudsotning. Detta har delvis bekräftats men även andra ej förutsedda resultat har visats.

Planned approach and implementation

Det planerade upplägget och genomförandet fungerade väl. Inga större oförutsedda problem uppstod och inte heller uppstod problem som befarats kunna ske, t ex att temperaturen vid ljudkällan inte skulle kunna hållas tillräckligt låg för att inte skada ljudkällan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.