Brandtrycksventilator FPV

Reference number
Coordinator MATTIAS LEIJON PROJEKTLEDNING AB
Funding from Vinnova SEK 64 676
Project duration May 2014 - October 2014
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2013-02777-en

Purpose and goal

Funktionen hos den produkt som vi vill utreda i projektet skulle möjliggöra ett helt nytt sätt att förhindra brandspridning via ventilationssystemet i byggnader. På grund av oanade konsekvenser av yttre förhållanden kring byggnader har vi efter beräkningar kunnat konstatera att produkten inte håller måttet för det breda användningsområde som var tänkt från början.

Results and expected effects

Denna förstudie skulle verifiera de teoretiska förutsättningarna för idén avseende en brandtrycksventilator. Efter beräkningar och antaganden konstaterades att utfallet blev negativt och att förstudien därför inte genomförts som vi tänkt oss från början eftersom beräkningarna visat att avsedd funktion för brandtrycksventilatorn inte uppnås.

Approach and implementation

Upplägg och genomförande av beräkningar och teoretisk verifiering genomfördes enligt planen och resulterade i en rapport med fullständiga beräkningar och analyser. Utredning av potential för FPV på marknaden genomfördes till viss del. Marknadsanalys via genomgång av eventuella konkurrerande lösningar på marknaden genomfördes enbart ytligt. Rapportering av förstudie sker enligt planen, dock med slutsatsen att brandtrycksventilatorn inte fungerar så som idén var från början.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.