Brandrobot

Reference number
Coordinator AB REALISATOR MANAGEMENT CONSULTING
Funding from Vinnova SEK 92 000
Project duration December 2010 - February 2011
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har på ett avgörande sätt gett vägledning om hur vi bör initiera den tekniska utvecklingen av Brandroboten samt hur produkten bör positioneras på marknaden. Ett antal intresserade kunder och samarbetspartners har identifierats. Detta har påverkat vår övergripande syn på hur Brandroboten tekniskt bör utvecklas och vilken funktionalitet som bör prioriteras för att ge produkten en särställning på marknaden.

Results and expected effects

Projektet har resulterat i att vi för egna medel, i samarbete med högskolan, kommer att bygga en enkel Brandrobot för att visa ´Prof of Concept´ och få slutanvändarens synpunkter på den. Vidare kommer vi att söka medel och på andra sätt samverka för att utveckla den speciella funktionalitet som ska ge vår Brandrobot en särställning på marknaden.

Approach and implementation

Projektet har visat att vi har ett väl fungerande och balanserat team. Det har varit mycket givande med alla externa kontakter gentemot potentiella kunder och samarbetspartners som gett mycket teknisk-, affärs- och marknadskunskap. Vårt projektupplägg var bra men tidsramarna har upplevts som knappa pga sen info om beviljade medel, 3v juluppehåll för nationella och internationella kontakter samt att deadline för att söka F&V erb B är väldigt tätt inpå avslut för detta projekt (4 arb.dgr).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.