Botkyrka YAP - en stödinsats för unga i riskzon

Reference number
Coordinator Botkyrka kommun - Stöd- och utvecklingsenheten
Funding from Vinnova SEK 895 413
Project duration January 2016 - December 2016
Status Completed
Venture FRÖN
Call FRÖN Development 2015

Purpose and goal

Syfte och mål med att införa YAP var flera. Övergripande var syftet att utveckla en insats för barn som lever i ekonomisk och social utsatthet med målet att öka chanserna för dem att i framtiden bli självförsörjande och ha en bättre hälsa. Genom YAP:s styrkebaserade förhållningssätt skulle unga stöttas att klara skolan. Med YAP skulle möta de förbättringsbehov som forskning visat att insatsen kontaktperson har. YAP har helt klart lyckats med det senare. När det gäller hälsa och skolresultat är det svårare att i ett kort perspektiv se tydliga resultat.

Expected results and effects

Parallellt med att YAP införts har FOU Södertörn genomfört en studie för att ta reda på om YAP lett till förbättrade skolresultat och förbättrad upplevd psykisk hälsa. Den studien kommer färdigställas i mars 2017 och ger förhoppningsvis svar vilka resultat YAP haft i de avseendena. De unga som fullföljt insatsen har åstadkommit viktiga stegförflyttningar som ökat möjligheterna för dem att klara skolan och må bättre. YAP har både kortat och förhindrat externa placeringar, men också skapat bättre förutsättningar för placeringar att lyckas när sådana varit nödvändiga.

Planned approach and implementation

Den plan som gjordes i samband med ansökan har följts. Genomförandet har gått bra och de hinder eller svårigheter vi stött på under vägens gång har hanterats. Vissa av arbetspaketen visade sig svåra att genomföra. Att säkert säga att YAP minskat kostnaderna för externa placeringar visade sig komplicerat. Det kan med säkerhet sägas att kostnaderna totalt minskat och att YAP bidragit till det. Många av arbetspaketen behöver ett fortsatt arbete, både att utveckla och förbättra, men bedömningen är att YAP har potential att kunna fungera även för andra målgrupper, t ex föräldrar.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.