Boron Nitride as protective layer in X-ray tube

Reference number 2014-03366
Coordinator Excillum Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2014 - October 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har visat att BN kan erbjuda ett stabilt elektriskt isolerande skikt på tunna kolfolier värmda till glödande temperaturer i vakuum.

Results and expected effects

Projektet var mer utmanande och tidsödande att genomföra än förväntat p.g.a. problem med utrustning för framför allt etsning av BN skikt. Till sist kunde ändå ett positivt resultat erhållas som klart visar att BN är en kandidat för isolerande skikt i framtida kommersiella ångskyddsfolier. Arbetet med framtagande av sådana folier fortsätter nu.

Approach and implementation

Excillum försåg LiU med kolfilmer som belades med BN. Etsning av baksidan komplicerades av att LiUs utrustning var trasig under flera månader. Försök med etsning på Electrumlaboratoriet genomfördes med problem p.g.a. att de lätta folierna flyttade på sig under processen. Slutligen reparerades LiUs utrustning och etsning kunde utföras. Excillum kunde då utvärdera foliernas prestanda vid hög temperatur. Under väntan på BN belagda folier kunde Excillum arbeta med sin utvärderingsprocess med SiO belagda folier erhållna vid sidan om projektet

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.