Blyfria kopparlegeringar i produkter och komponenter

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för maskinteknologi
Funding from Vinnova SEK 4 800 000
Project duration September 2013 - February 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Production2030
Call Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Purpose and goal

Som angetts i projektbeskrivningen har projektet två mål. Det första målet att drastiskt reducera användningen av bly i samhället. Genom att projektet visat hur blyfria Cu-legeringar kan tillverkas på effektivt och kunskapspaketering för spridning till SMF finns möjligheter att projektet ger önskad effekt med viss tidsfördröjning. Det andra målet, att bli Europaledande på bearbetning av blyfria kopparlegeringar, är svårt att kvantifiera men betydande framsteg har dock gjorts i denna riktning.

Expected results and effects

Projektet har redan resulterat i en ny grupp av produkter tillverkade i mässing med låg blyhalt. Denna utveckling förväntas fortsätta då aktuell forskning visat att produktion i dessa material är möjligt. Även om tillverkningskostnaden för blyfria produkter inledningsvis kommer vara betydligt högre än för motsvarande produkt innehållande bly förväntas det mervärdet i en miljövänlig produkt skapa ett mervärde för konsumenten vilket kan berättiga ett något högre försäljningspris.

Planned approach and implementation

Projektets genomförande delades upp i tre distinkta delar beroende på typ av arbetsmaterial; högren koppar, brons och mässing, där respektive arbetsmaterial hade olika problem och förutsättningar för hållbar produktion vid låga blyhalter. Samarbetet med projektet Lead-Free Brass finansierat av Mistra gav betydande synergieffekter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.