BioNordum - biologisk kontroll av växtsjukdomar

Reference number
Coordinator Encubator AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration December 2010 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med verifieringsprojektet var att reducera de kommersiella och tekniska riskerna så mycket att BioNordum har möjlighet att inleda utvecklingssamarbeten.angående den fortsatta kommersialiseringen av produkten. Syfte och mål har ej kunnat uppnås då de använda isolaten skadats genom upprepade avbrott hos lågtemperaturfrysarna, vilket inte kunde iakttagas vid uppodling för sprutbehandlingarna. När de fem sprutningarna var genomförda så dog det B. cinerea- isolat som använts. Isolaten skulle normalt kunna förvaras upp emot 20 år i -80C.

Results and expected effects

Vi kunde inte få det resultat som vi förväntade oss huvudsakligen på grund av förvaringsproblemen som gav upphov till vitalitetsproblem hos jästsvamp och B. cinerea (gråmögel).

Approach and implementation

Fältförsöket var mycket välplanerat och allt gick mycket bra att genomföra. Försöket innehöll 7 upprepningar á 25 plantor i alla fyra leden och var upplagt för att ge rejält med dataunderlag för statistisk beräkning. Nästa gång skall alla försöksytor ha 2-åriga jordgubbsplantor liggande i kanten av fältet upp mot rådande vindriktning, samt ett bättre skyddsavstånd till övrig besprutning. Vinddrift av odlarens egen sprutning an fungicider och herbicider har ju en negativ effekt. Dessa förbättringsåtgärder i tre fältdelar innebär bara en extra kostnad på ca 20 kkr.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.