BIOMATCELL VINN Excellence Center Biomaterial och Cellterapi, Etapp 3

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för biomaterialvetenskap
Funding from Vinnova SEK 21 000 000
Project duration April 2012 - March 2015
Status Completed

Purpose and goal

BIOMATCELL´s långsiktiga mål är att vara en internationellt ledande miljö för forskning och utveckling av nya implantat och terapier baserade på biomaterial och cellterapi, med fokus på tillämpningar inom det muskuloskeletala systemet och därigenom bidra till tillväxt för området. En viktig utmaning för att nå målet är att ytterligare öka det industriella engagemanget i centrumet, såväl nationellt som internationellt.

Results and expected effects

Resultat en utgörs av en allmän kompetenshöjning i form av utbildade forskare, ny kunskap och metodik, dels idéer och nya rön som ligger till grund för nya produkter. Forskningsresultat har kommunicerats i ca 150 vetenskapliga artiklar , ca 120 konferensbidrag, samt ca 75 inbjudna föredrag. Hittills utvecklade kunskaper, idéer och metodplattformar bidrar till utveckling och verifiering av nya produkter inom industrin och därigenom en stärkt konkurrenskraft. Via Biomatcell AB, har rättigheterna till en patentfamilj överförts i ett nytt bolag, Psilox AB, som bildades 2014.

Approach and implementation

Forskningsprojekten adresserar vetenskapligt och klinisk viktiga frågeställningar och tillämpningar såsom vävnadsregenerering kring benförankrade implantat, samt implantatrelaterade infektioner. Nyttiggörande sker främst i partnerföretagen genom aktivt deltagande av industri och kliniker i projekten, vilket resulterar i kompetenshöjning och ger tillgång till ny kunskap samt nya idéer och teknologier

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.