Biomarkörer för beta-cellmassa

Reference number
Coordinator AstraZeneca AB - AstraZeneca R&D Mölndal
Funding from Vinnova SEK 11 284 632
Project duration April 2007 - September 2012
Status Completed