Bioisosteriska föreningar som läkemedel med kinaser som målproteiner

Reference number
Coordinator SARomics Biostructures AB
Funding from Vinnova SEK 118 000
Project duration October 2011 - December 2011
Status Completed