BiodiverCity fas B

Reference number
Coordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Funding from Vinnova SEK 9 995 000
Project duration August 2012 - December 2014
Status Completed
Venture Challenge-driven innovation - Phase 2 Collaboration
Call Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2012)

Purpose and goal

Syfte och mål var gemensamma i ansökan: -öka den urbana biologiska mångfalden genom produkter, tjänster och processer för grönare städer - Skapa permanent demonstration för spridning av gröna lösningar Måluppfyllelsen är mycket hög. Vi har gemensamt byggt ca 27 innovativa gröna lösningar, som alla bidrar till den urbana biologiska mångfalden och som bygger på produkter, tjänster och processer för grönare städer. Tillsammans utgör de en permanent demonstration för gröna lösningar som visas upp för potentiella kunder genom technical visits.

Results and expected effects

Resultaten överstiger förväntningarna då de flesta gröna lösningarna kunde realiseras i skarpt läge och inte bara påbörjats såsom angavs i ansökan. även innovationsupphandling har testats för att nå målet om realiserade test beds. Huruvida lösningarna är långsiktigt hållbara och förvaltningsmässigt resurseffektiva med stabila växtförutsättningar återstår att bevisa, då den relativt korta projekttiden inte medgivit omfattande utvärderingar.

Approach and implementation

Arbetet har i stor utsträckning genomförts i de sex arbetsgrupperna som tillsammans tagit fram de gröna lösningarna inom områdena gröna tak, gröna fasader, träd i gata, tredimensionell grönska, mobila växtsystem och urbana biotoper. Arbetsgrupperna har varit sammansatt av olika kompetenser och yrkeskategorier som tillsammans har kunna lösa de frågeställningar av olika karaktär som uppstått i och med att de lösningar som testats är nyskapande och inte har testats i Sverige tidigare.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.