Biobaserade emulsioner

Reference number 2016-01104
Coordinator BIO-WORKS SWEDEN AB
Funding from Vinnova SEK 1 567 000
Project duration May 2016 - December 2017
Status Completed
Call Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Purpose and goal

Vi har utvecklat en emulgeringsprocess i en livsmedelsgodkänd och icke brandfarlig olja för tillverkning av agarosbaserade separationsmedia. Biobaserad emulsioner av agar ifrån livsmedelsgodkända råvaror som kan hanteras utan extra säkerhetskrav har tagits fram. Dessa emulsioner kan leda till tillverkningsprocesser av olika agarosbaserade separationsmedia, vilka snabbt och kostnadseffektivt kan skalas upp till stora produktionsvolymer

Expected results and effects

De framtagna biobaserade emulsionerna av agar kan leda till tillverkningsprocesser av olika agarosbaserade separationsmedia, vilka snabbt och kostnadseffektivt kan skalas upp till stora produktionsvolymer. Det finns begränsningar av framförallt koncentrationerna av agarlösning vid emulgeringen vilket gör att dessa emulsioner kräver större reaktorvolymer än nuvarande processer.

Planned approach and implementation

En laboratorieutrustning har designats för en oljebaserad emulgeringsprocess där kommer de viktigaste parametrarna för emulgeringen kan studeras. Dessa parametrar har verifieras i en större pilotutrustning för att finna de optimala faktorerna för styrning av emulgeringsprocessen. I laboratorieutrusningen har olika oljor utvärderas tillsammans med olika emulgatorer, de bästa sammansättningarna har verifierats i pilotutrustningen. Kylningen av emulsionen har studerats och en styrning av det emulgerade materialets porositet via kylningsprocessen har utvecklats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.