BIO-X projekt

Reference number 2013-05066
Coordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - STUNS Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle
Funding from Vinnova SEK 3 869 000
Project duration December 2013 - December 2014
Status Completed