Bilrörelsedata tilläggsfinansiering

Reference number 2010-01813
Coordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration October 2010 - September 2011
Status Completed

Purpose and goal

Tilläggsfinansiering enligt TSS styrgruppsbeslut den 2 september. Projektet skall samla in rörelsedata för 500 personbilar (inklusive 20 elbilar). Insamlad data skall vara underlag för analyser av optimala elkörsträckor för laddhybrider (analysen kommer att genomföras på Chalmers Energi och Miljö).

Results and expected effects

Ge forskare tillgång till högkvalitativ data rörande fordons körmönster.

Approach and implementation

Fem mätkampanjer med 100 fordon i varje. Testfamiljer utses på slumpmässigt vis och körmönster loggas under en tvåmånaders period.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.