Bibehållen hälsa med funktionella livsmedel; identifiering av nya biomarkörer

Reference number 2004-02290
Coordinator Karolinska Institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Funding from Vinnova SEK 8 000 000
Project duration January 2005 - December 2008
Status Completed