Betydelsen av finansiella rådgivare för konsumenters finansiella sparbeslut

Reference number 2013-04560
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för bank och finans
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration November 2013 - July 2014
Status Completed
Venture Financial Market Research

Purpose and goal

Projektets är en förstudie, så syftet och målet är att utveckla en större ansökan. Detta har åstadkommits genom att en ansökan har inlämnats, tillsammans med intyg från en bank om deras motfinansiering av projektet.

Results and expected effects

Resultatet är ett utvecklat projekt och fördjupat samarbete med en bank.

Approach and implementation

Projektet har genomförts i samverkan med en bank.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.