Bergförstärkningssystem i samverkan med berg

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Funding from Vinnova SEK 5 600 000
Project duration June 2008 - April 2013
Status Completed