Belysningssamhället 2020

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Fysiska Institutionen
Funding from Vinnova SEK 850 000
Project duration August 2012 - November 2013
Status Completed

Purpose and goal

De digitala ljussystemlösningarna kommer att bli en integrerad och central del av vår fysiska miljö i framtiden. Det digitala ljuset ger möjlighet att skapa bättre livs- och arbetsmiljöer. Det blir nu möjligt att skapa ljusmiljöer med situationsanpassade former och nivåer av sensorisk stimulans, så att vi förbättrar förutsättningarna för produktivitet, lärande, hälsa, trivsel och välbefinnande. Förändringen har startat och om Sverige tar en ledande roll i ljusrelaterad affärsutveckling kan tiotusentals nya svenska jobb skapas.

Results and expected effects

Sverige skall vara en internationellt ledande aktör för ljusets digitalisering och skapandet av innovativa system, produkter och tjänster som leder till förbättrade hälso- och levnadsvillkor och tiotusentals nya gröna jobb i Sverige.

Approach and implementation

För att Sverige skall ta en ledande roll i att öka nyttan av de digitala ljusmöjligheterna för att skapa bättre arbets- och livsmiljöer måste vi initiera ett innovationsområde som öppnar upp för väsentlig förnyelse. Avsikten är att skapa en samarbetsform som höjer både brukarorganisationernas och entreprenörernas förmåga att artikulera de möjliga vinsterna med digitalt ljus. En del i detta är att skapa former för synergieffekter mellan aktörer inom belysning, både nya och etablerade affärsaktörer och Sveriges stora resurser inom ICT, telekom och smarta elnät.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.