Beläggningsanpassad förbehandling

Reference number
Coordinator OERLIKON BALZERS SANDVIK COATING AB - OERLIKON BALZERS SANDVIK COATING AB - STOCKHOLM
Funding from Vinnova SEK 462 507
Project duration November 2012 - November 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att finna ett ytterligare segment där Oerlikon Balzers Sandvik Coatings lågtemperatur-PVD-skikt kommer till kommersiell användning. Den undersökta kombinationen av substrat, förbehandling och lågtemperatur-PVD är intressant för en del slutanvändare och kommer att undersökas vidare efter projektets avslut.

Results and expected effects

Vid beläggning med lågtemperatur-PVD har det visat sig att ytans ökade bärighet som åstadkommits genom förbehandling även bibehålls efter beläggning. Detta ökar användbarheten för komponenterna i t.ex. maskinapplikationer.

Approach and implementation

Med hjälp av Swerea SWECAST och Indexator Rototilt Systems togs lämpliga testsubstrat fram som förbehandlades av Kärcher och PVD-belades och provades beträffande skiktvidhäftningen av Oerlikon Balzers Sandvik Coating. Därefter utvärderades de med avseende på topografi av Indexator Rototilt Systems och restspänningar uppmättes av Swerea IVF. Olika kombinationer provades med hjälp av faktorförsök. Bästa resultatet kommer att verifieras och provas på verkliga komponenter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.