BAZAR

Reference number 2012-04272
Coordinator Krinova Aktiebolag - Krinova Science Park
Funding from Vinnova SEK 50 000
Project duration December 2012 - January 2013
Status Completed

Purpose and goal

Huvudsyftet med projektet är att utifrån utmaningsdriven innovation utveckla insatser på området mathantverk, insatser som tillgodoser behov av livsmedelsnäringens förnyelse och inklusion av grupper som idag exkluderas inom entreprenörskap och innovation. Vi har i detta steg bekräftat att det finns behov av förnyelse av branschen och inklusion av grupper som inte vanligtvis finns inom insatser riktade mot innovation. Konceptualisering av Experimentverkstaden som vi planerar i ett Mötesprojekt är ett exempel på hur detta kan se ut.

Results and expected effects

Vi räknade med att under projektskissen att hålla två workshop för relevanta aktörer samt att: * Identifiera och formulera fem distinkta områden för innovativ utveckling inom mathantverk * Identifiera och i arbetet engagera 15 behovsidentifierare * Identifiera och i arbetet engagera 10 entreprenörer På grund av den begränsade tidsramen kunde inte de tilltänkta aktörerna samlas, utan vi har istället fått fokusera på intervjuer och fördjupning i testmarknadens behov. Vi har identifierat fem områden och en första identifiering av möjliga behovsidentifierare och entreprenörer.

Approach and implementation

Vår ambition var att samla tilltänkta aktörer i en workshop och utvärdera därefter den feedback vi skulle få. Tyvärr var perioden december- januari inte optimal, då det är en hektiskt tid för flera aktörer. Istället fokuserade vi på samtal och fördjupning av testmarknaden. Inför mötesprojektet har vi tagit lärdom av detta och kommer fokusera på att samla mindre grupper och möjliggöra i större mån för deltagare på distans.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.