Banbrytande precision för ortopedisk implantatkirurgi

Reference number
Coordinator SECTRA Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 485 000
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (autumn)

Purpose and goal

Syftet med projektet, kallat PRECIIS, var dels att förfina innovationsidéer för banbrytande precisionsförbättringar inom ortopedi, och dels att bygga ett starkt konsortium för att realisera detta. Detta är väl uppfyllt. Nu finns ett antal konkreta idéer för att ersätta hantverkskaraktär och reaktiva insatser i dagens ortopediska kirurgi med precis planering, operation och uppföljning. Därtill har konsortiet vuxit på bred front - de ursprungliga parterna har kompletterats med ytterligare åtta, som bl a resulterat i en stor uppsättning vårdgivare tillika behovsägare.

Expected results and effects

Projektets huvudsakliga resultat är en gedigen plan för hur idéerna ska realiseras inom fortsatta steg i UDI-programmet. Förbättringar inom räckhåll är mindre invasiv kirurgi, mer individualiserad vård, tidigare upptäckt av komplikationer och mindre resursåtgång. På sikt förväntas stora kommersiella framgångar för svenska företag inom området, framför allt internationellt.

Planned approach and implementation

Projektets upplägg för att mejsla ut innovationsidéer utifrån en kartläggning av intressenter och behov har varit som följer. Området har delats upp i fem spår, var och en med en spårledare som har tagit fram underlag utifrån litteratur, intervjuer, statistik, diskussioner och egna erfarenheter. Idéer och analyser har presenterats och diskuterats på möten och workshops inom projektet. Projektledningen har stöttat spårledarna och sammanställt material, och dessutom tagit kontakter för att utvidga konsortiet. Projektet har väl följt den plan som beskrevs i ansökan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.