Balancing Active and Passive Safety

Reference number
Coordinator Autoliv Development Aktiebolag - Autoliv Research
Funding from Vinnova SEK 2 278 275
Project duration July 2011 - June 2014
Status Completed
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI
Call 2010-02550-en

Purpose and goal

Projektet ledde fram till en metodologi för att förstå säkerhetsnyttan av att införa ny teknik i dagens fordonspark. Metodologin har en stor chans att bli en europeisk standard och därmed bidraga till att driva en utveckling mot optimalt säkerhetsutrustade bilar.

Results and expected effects

Resultaten var en bas i det pågående harminiseringsarbetet och kommer att vara en bas i kommande akademiska avhandlingar.

Approach and implementation

Merparten av arbetet utfördes av industridoktoranden. även om ambitionen var att doktoranden skulle komma längre med avhandlingsarbetet så har projektet tryggat en direkt nytta för samhället och kommande avhandlingsarbete (inkl doktorandens eget).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.