Babelfisk

Reference number 2012-02906
Coordinator INNVENTIA AB
Funding from Vinnova SEK 270 000
Project duration September 2012 - February 2013
Status Completed
Call Innovation och Design hösten 2012

Purpose and goal

Projektet har lyft fram designens roll för att tolka materialens språk så att människor förstår vad ett material försöker kommunicera. Detta uppnåddes genom samarbetet mellan forskare och designer. Samarbetet resulterade i skapandet av en ny förpackningsdemonstrator. Samarbetets fördelar har spridits till pappers- och förpackningsindustrin och till designkretsar. Kommersiella diskussioner med konverterare och varumärkesägare har inletts och fortsätter genom andra projekt hos Innventia.

Results and expected effects

Demonstratorn har visats i samband med presentationer, genom den globala tävlingen ´The Dieline Package Design Awards´ och i ett press-kit till designbloggare och press. Samarbetet mellan forskare och designers presenteras på Beckmans, Konstfack, KTH, IKEA, Materialbibliotek och genom artikel i fackpress och Innventias kundtidning. Förpackningsdemonstratorn användes som underlag i affärsdiskussioner med potentiella kunder, både konverterare och varumärkesägare. Detta ser vi som inledning på nya affärsmöjligheter för nya material, framtagna på Innventia.

Approach and implementation

Upplägget fungerar väl, erfarenheter för forskare att alla projekt inte är linjära, många kreativa vägar, flera parallella, kan leda till önskat resultat. Ofta är fler iterationer nödvändiga innan det slutgiltiga resultatet. De involverade designer har lärt sig att experimentera mera och påverka en faktor åt gången för att få spårbarhet av uppnådda effekter. Huvudaktiviteterna har genomförts som planerat, förutom den planerade presentationen på Innovation Day 2, som ersattes av den globala tävlingen ´The Dieline Package Design Awards´.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.