Avståndsdetektion av explosivämnen - DETEX

Reference number
Coordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
Funding from Vinnova SEK 5 999 999
Project duration January 2008 - December 2010
Status Completed