Avslutande verksamhetsbidrag, Avancerade material - från forskning till smart industri

Reference number 2016-05438
Coordinator SWEDNANOTECH AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration December 2016 - November 2017
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte har varit att vidareutveckla verksamheten i föreningen SwedNanoTech mot en allt ökande grad av finansiering via sponsorer och projekt och en gradvis minskning av verksamhetsstöd från Vinnova. Målet är att verksamheten ska kunna stå på egna ben, dvs skapa tillräckligt högt värde för samarbetspartner och medlemmar. Projektet anses framgångsrikt i och med att målet har uppfyllts. Från och med 2018 är vilar verksamheten på medlemsservice, sponsorer och projekt.

Expected results and effects

Verksamheten har nu kraft att fortsätta utvecklingen som en nationell nod för nanoteknik och avancerade material, att skapa mötesplatser för startups och etablerad industri och att bidra till en innovativ utveckling av ett hållbart samhälle.

Planned approach and implementation

Fokus har varit på att skapa mötesplatser. Årets NanoForum arrangerades i nära samarbete med Uppsala kommun, Region Uppsala, och Stockholm Business Region. Vi har stärkt samarbetet med regionerna, främst Skåne, Stockholm-Uppsala, Västra Götaland och Östra Götaland. Vi har även arrangerat frukostmöten för materialaktörer vilka har resulterat i kontaktskapande mellan startup-bolag och big pharma samt mellan studenter och företag.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.