Autonoma drift- och underhållsfordon för cykelstråk

Reference number
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Funding from Vinnova SEK 350 000
Project duration January 2016 - June 2016
Status Completed
Venture 2015-06059-en
Call 2015-06077-en

Purpose and goal

Mål för projektet var konceptutveckling av autonoma fordon för drift och underhåll av cykelstråk genom samverkan mellan små och stora företag, akademi och institut för att i förlängningen leda till minskade cyklistskador. Förstudiens mål var att nå en kunskapsgrad som möjliggör en större studie med utveckling av prototyper för tester på AstaZero och i förlängningen i fält. Projektet har uppnått målen i och med att delområden för ett större projekt har identifierats samt samhällsbehov både beträffande skadeinformation samt beträffande kostnader och lagstiftning har beaktats.

Expected results and effects

Med autonoma fordon för drift- och underhåll kan rengöring och ispreventiv behandling av vägytor ske oftare än med dagens metoder, vilket förhindrar uppbyggnad av is- och snöskikt. Introduktion av ett sådant fordon leder även till förbättrad arbetsmiljö för arbetstagarna och frigör resurser från vården då skador minskar. Den förbättrade kvalitén på cykelstråk och i förlängningen även på fotgängarytor förväntas inducera en ökning av dessa trafikslag året om. Projektet står på solid kunskapsgrund för en större studie och uppbyggnaden av projektkonstellationen till denna pågår.

Planned approach and implementation

Förstudien identifierade typiska scenarion en autonom halkbekämpningsmaskin ska hantera rörande infrastruktur, trafiksituationer och arbetsmoment. Tre funktionsmoduler identifierades nödvändiga för underhållsfordonets navigering: Kommunikation, objektdetektering och positionering. Modulerna inkluderar WiFi, radar, kamera, LiDAR, GPS, gyrometer och accelerometer. LiDAR kan till skillnad från radar hantera snöbelagd väg genom information om ljusreflektans. Uppkoppling möjliggör kommunikation mellan fordon och kontrollcentral för utbyte av information.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.