Autonom termisk brytare

Reference number
Coordinator Uppsala universitet - Avdelningen för fasta tillståndets elektronik
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration November 2015 - July 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme Electronic Components and Systems:
Call Strategic innovation program Electronic Component and Systems - prestudies autumn 2015

Purpose and goal

Målet med detta projekt är att utreda möjligheten att utveckla en autonom termisk brytare. Det långsiktiga målet är att APR Technologies AB skall kunna tillverka och sälja denna komponent som idag inte finns kommersiellt tillgänglig. Prototyper som klarar kraven vad gäller isolation i från-läget har tillverkats. Värmeledningen i till-läget är dock ännu inte tillräcklig. Men, den är så pass nära kravspecifikationen att det bedöms som klart möjligt att utveckla och tillverka en switch som uppfyller kraven.

Expected results and effects

Flera prototyper har tillverkats och testats. Designen är i stort sett en hockeypuck med en paraffinfylld kavitet. Kaviteten är täckt av ett membran. När brytaren blir varm smälter paraffinet som utvidgar sig och aktiverar en termiskt ledande väg genom strukturen. Isolationsförmågan uppfyller kraven men inte värmeledningen. Ytterligare utveckling av komponenten är därför nödvändig.

Planned approach and implementation

Ett antal prototyper har tillverkats och testats. Resultaten från testerna har jämförts med simuleringar och beräkningar. Resultaten från jämförelserna har använts vid designen av nästa prototyp. Denna process har lett till att prototyperna blivit allt bättre. Emellertid återstår ytterligare utvecklingsarbete innan kraven på komponenten är uppfyllda.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.