Automatisk släpvagnsuthyrning

Reference number
Coordinator Gordion Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 1 088 000
Project duration May 2012 - February 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att ta fram ett bokningssystem samt en kiosk för hantering av helautomatisk släpvagnsuthyrning samt en lösning för låsning av släpvagnar. Gordion AB har tagit fram konceptet ´24rental.se´ där kunderna via nätet kan boka en släpvagn. Bolaget har tillförts kompetens för såväl koncept, bokningssystem samt hemsidor som inte fanns tidigare. Konceptet körs nu hos en första kund i Varberg. Vi anser att vi uppnått målet med projektet.

Results and expected effects

Resultatet för Gordion AB är att vi nu har en färdig lösning att erbjuda marknaden. Förutom släputhyrning kan lösningen användas inom marknaden för generell nyckelhantering som kan vara minst lika viktig som släputhyrningen. Lösningen med släputhyrning är nu redan idag såld till ett flertal kunder för start under våren. Vi förväntar oss att kunna erbjuda uthyrning inte bara i Sverige utan i norden och även i Europa.

Approach and implementation

Bokningssystemet har systemerats tillsammans med en extern konsult och med hjälp av experter på släpvagnsuthyrning. Detta har resulterat i en unik lösning med dygnshyror anpassat för helautomatisk uthyrning - allt för att det ska fungera även obemannat. Bolaget har därefter tagit fram en kiosklösning som ska samverka med bokningssystemet men som fungerar helt separat för de kunder som eventuellt inte vill ha ett bokningssystem. Slutligen har olika låslösningar analyserats - bla radiolås men efter analys har vi konstruerat en nyckelautomat som medger större flexibilitet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.