Automatisk generering, access och sökning på bildmetadata i mobila enheter

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Matematikcentrum
Funding from Vinnova SEK 6 000 000
Project duration October 2007 - December 2010
Status Completed