Automatisk batteridriven flygplanstvätt

Reference number 2014-04615
Coordinator NORDIC GROUND SUPPORT EQUIPMENT AB
Funding from Vinnova SEK 2 389 000
Project duration November 2014 - March 2016
Status Completed

Purpose and goal

Syftet och målet med projektet var att öka bolagets konkurrenskraft och erbjudande på den globala marknaden genom att ta fram en ny och helt unik, automatiserad och batteridriven flygplanstvätt. Målet har uppfyllts genom projektet. Bolaget kan numera erbjuda marknaden denna unika lösning.

Expected results and effects

Bolagets kompetens inom mekanik, hydraulik, programmering och kranspetsstyrning har stärkts, vilket har en stor betydelse för bolagets möjligheter att nå framgång med produkten. Ett annat utfall är att bolaget erhållit en skarp order samt erbjudits möjlighet att genomföra kunddemonstrationer på olika platser i Europa. Bolaget räknar med att uppnå en omsättning på ca 10 MSEK under 2016 avseende det nya systemet och minst 20 MSEK för 2017. Under 2016 har en till civilingenjör anställts och ytterligare personal förväntas anställas under detta och nästa år.

Planned approach and implementation

I samband med konceptutvecklingen av den nya roboten förekom ett mycket tätt samarbete mellan bolagets utvecklare och personalen i det finska systerbolaget som är operatörer/brukare av systemet. Detta informationsutbyte visade sig mycket värdefullt för konceptframtagning och kravställning på det nya systemet. Bolaget har avsiktligen valt att försöka använda egen personal i största möjliga mån för att inte tappa värdefull kunskap till externa konsultbolag.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.