Automatiserat ärendestöd med språkintelligens

Reference number
Coordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Funding from Vinnova SEK 690 814
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Projektfas A hade tre syften: att identifiera relevanta ämnesområden, genomföra förstudier, och planera Projektfas B. Vårt fortsatta arbete ska bygga på synergi mellan språkteknologi, användarcentrerad tjänstedesign, effektivisering av verksamhetsprocesser, samt ett juridiskt regelverk. Undersökningar hos myndigheter och kommuner identifierade utvecklingspotential inom ärendehantering, en omvärldsundersökning visade globala trender. Ett konsortium för Projektfas B, bestående av forskare, tekniska nyttotagare, slutanvändare, och marknadskännare, skapades.

Results and expected effects

Resultatet är en utvecklad arbetsplan för Projektfas B. Vi har identifierat vilka behov projektet ska tillfredsställa, inom vilka ämnesområden vi ska jobba, vem vi ska jobba med. Förundersökningarna resulterar i två publikationer. Framtida samhällsmässiga effekter är (i) intern effektivisering av ärendehanteringsprocess genom minskad manuell hantering av rutinuppgifter, förbättrad arbetsmiljö; (ii) extern effektivisering genom snabb och kort ärendebehandling; (iii) ökad kvalité inom ärendehanteringen genom förbättrad verksamhetsanalys och omvärldsbevakning.

Approach and implementation

Vår behovsanalys omfattade (i) en enkätundersökning, (ii) tre workshops och (iii) sju intervjuer hos svenska kommuner, myndigheter och storföretag. En omfattande litteraturstudie visade ett akademiskt perspektiv på vad som gjorts inom vårt ämne samt vilka framtida affärsmöjligheter finns. En genomgång av ärendehanteringslösningar på den svenska marknaden har avgränsat vårt framtida produktgrannskap. Ett studiebesök utomlands och ett konferensbesök ökade vår allmänbildning. Mycket kraft gick åt att bygga relationer till våra potentiella konsortiepartners.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.