Automatiserad coaching + Framstegsräknare = Drastiskt högre effekt av utbildning

Reference number
Coordinator KNOWLY AB
Funding from Vinnova SEK 550 000
Project duration December 2016 - October 2017
Status Completed
Venture 2015-07062-en
Call 2015-07064-en

Purpose and goal

Coaching i vardagen fore och efter en klassrumsutbildning ar enligt forskning helt avgorande for att oka verkningsgraden av utbildningen. Problemet ar att utbildare idag maste skota all coaching manuellt med papper och penna, vilket ofta prioriteras ned eller misslyckas. Målet var därför att digitalisera och automatisera coachingen av utbildningsdeltagarna i vardagen efter utbildningstillfallet. Vid slutet av projektet är detta uppnått och under senaste månaden har produkten använts vid mer än 50 utbildningar.

Expected results and effects

Vi har idag en fungerande prototyp for att hantera automatiskterad coaching. Vi har samlat på oss ett antal “success cases” med såväl utbildare, deltagare som supportrar. Den digitala coachen, som den automatiserade coachingen kretsar kring, låter deltagare återkommande reflektera kring framsteg gjorda och sätta nya mål. Den digitala coachen har mottagits mycket väl av såväl deltagare som supportrar och utbildare. För deltagarna blir det en stöttepelare i vardagen samtidigt som utbildare helt undviker administration.

Planned approach and implementation

I stort har vi följt vår initiala plan vilken har fungerat väldigt bra. Våra primära verktyg har som planerat varit att läsa forskning, observera i verkligheten, intervjua samt prototypa och testa. Observation av deltagare i sin hemmamiljö har av naturliga skäl varit utmanande, varför vi fått förlita oss mer på intervjuer och kvantitativa tester. Gällande affärsmodell har vi under projekets gång identifierat en ny affärsmodell baserat på volympaket. Vidare har vi experimenterat med en blogg som spridningsmekanism. Bloggen fick redan under sin första vecka närmare 50 följare.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.