Att utveckla normbrytande och normkritisk innovation på Volvo - ett pilotprojekt

Reference number 2014-04503
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för tema
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration November 2014 - August 2015
Status Completed

Purpose and goal

Samarbetet mellan Volvo Trucks och Tema Genus (LiU) har syftat till att 1) vidareutveckla existerande metoder för initierandet av innovation genom att föra in normkritiska metoder i Volvos redan befintliga verktygslådor, 2) utveckla en ny verktygslåda för att förbättra normbrytande innovation i samklang med existerande verktygslådor, och 3) utveckla en normbrytande och normkritisk verktygslåda för innovation riktad mot ledarskapsprogram på Volvo Teknologi. Det första steget var ett pilotprojekt för metodutveckling och att utveckla en detaljerad ansökan.

Results and expected effects

Projektet fokuserar framtidens lastbilsdesign genom reflektion kring normativa skripts och hur dessa orienterar teknikdesign mot vissa föreställda användare. Genom workshops utforskades hur olika skript och föreställda användare kan blockera/underlätta utvecklandet av idéer med målet att skapa ´lastbilar för alla´. För givet tagna normer om hyper-maskuliniserade förare kunde ifrågasättas och andra möjliga skripts/användare utforskas. Projektet förväntas resultera i en projektansökan (Vinnova), vilken omfattar utvecklandet av en konceptlastbil hos Volvo.

Approach and implementation

Pilotprojektet planerades som ett test av två workshopformat: en Framtidsworkshop och ett Världskafé, vilka valdes för att möjliggöra produktivt samarbete och möten mellan medarbetare hos Volvo, forskare från Tema Genus, Linköpings univ, samt oväntade intressenter (aktivister med ett politiskt intresse i frågor kopplade till kön, ålder, lgbtq, funktionsutmaning och miljö). Formatet valdes för att det möjliggjorde möten under radikalt demokratiska former. Målet var att därmed utveckla ömsesidigt berikande konversationer, där allas röster och perspektiv beaktades.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.