Att leda och lära av innovativa individer

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Funding from Vinnova SEK 4 300 000
Project duration April 2007 - September 2011
Status Completed

Purpose and goal

Att leda och lära av innovativa individerProjektet inriktar sig på de för företagens konkurrenskraft viktiga innovativa individerna, som försummats i produktutvecklingsforskningen om processer, strukturer och team. Projektet avser att öka kunskap om och ge goda exempel på hur fou-ledningen kan integrera, skydda och få utväxling på dessa innovatörer i resurssnåla organisationer. Särskilt intresse ägnas metoder att uppmuntra kvinnliga innovatörer och stärka deras patentaktivitet. Patentavdelningarnas nya roll som aktiv part i innovationsprocessen lyfts särskilt fram.

Results and expected effects

Insikter, exempel, föredömen och metoder sprids via branschföreningar, industritidskrifter och utbildningsarrangörer, genom grundutbildning och LIUs ledningsprogram för avancerad projektledarutbildning.

Approach and implementation

Utifrån tidigare studier inom Sandvik och Scania ska projektet studera innovatörer på SCA Personal Care och därefter också Ericsson. Intervjuer med innovatörer identifierade på basis av intern patentstatistik, med patentingenjörer, kollegor och chefer bildar bas för företagsövergripande seminarier där olika arbetssätt kan jämföras och spridas. Projektet eftersträvar också sampublicering universitets-/företagsforskare, till exempel gemensamma konferenspapers, för att precisera, sprida och förädla resultat och idéer

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.