Att kommunicera om brandskydd mellan myndighet och den enskilde - relationen mellan Migrationsverket och den asylsökande

Reference number
Coordinator MIGRATIONSVERKET - MIGRATIONSVERKET, SOLNA
Funding from Vinnova SEK 1 016 687
Project duration September 2012 - August 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektets övergripande mål var att förbättra Migrationsverkets arbete med att stärka brandskyddet för gruppen asylsökande och utveckla kvalitetssäkrad kommunikation med fokus på risk mellan myndigheten och den enskilde. Projektet skulle skapa teoretisk kunskap med hjälp av forskning, nya IT-verktyg samt indikatorer.

Results and expected effects

Projektet tvingades på grund av yttre omständigher till att tidigarelägga sitt avslut. Dock framkom intressanta fakta i delrapporter kring vilka fortsatt bearbetning kommer att ske.

Approach and implementation

Planerat var att forskare från Mittuniversitetet skulle beforska hur risk kommunicerades mellan myndighet och asylsökande. Denna kunskap samt indikatorer för utsatta grupper skulle sedan införlivas i ett IT-verktyg en tjänstedemonstrator - vilken sedan skulle vara ett redskap för de boendeansvariga i deras möte med de boende.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.