ATrAPP (ADHD Tracking Application), en applikation för monitorering av behandling vid ADHD.

Reference number 2014-03042
Coordinator Stockholms läns landsting - ADHD mottagningen
Funding from Vinnova SEK 371 920
Project duration July 2014 - September 2015
Status Completed

Purpose and goal

Från att från början vara tänkt som en relativt enkel lösning som kompletterade existerande journalsystem så har ATrAPP under projekttiden vuxit till att bli ett komplett och oberoende IT-system designat med fokus på användarvänlighet, säkerhet och flexibilitet. ATrAPP flexibla uppbyggnad med anpassade moduler möjliggör nu en smidig anpassning till de vårdprocesser som tas fram för ADHD inom hela SLSO samtidigt som varje patient kan erbjudas en helt inidvidanpassad lösning utifrån sina egna behov. Uppbyggnaden av egen server ger total kontroll över datalagring och säkerhet.

Results and expected effects

ATrAPP består av tre olika delar, 1; Patient-applikationen (P-A), 2; Behandlar-applikationen (B-A) samt 3; Applikationsservern (A-S). P-A är individualiserbar på patientnivå och följer mottagningens existerande behandlingsprocesser samt kan kopplas mot IoT (Internet of Things) för ex. blodtrycksmätning. B-A ger behandlare tillgång till en detaljerad tidslinje över patientdata. A-S utgör systemets kärna och gör ATrAPP till oberoende. Den uppfyller SLLs specificerade säkerhetskrav och kommunicerar med externa system som Nationella Formulär Tjänsten, FASS och Take Care.

Approach and implementation

Utmaningen med projektet har varit att med mycket begränsade resurser skapa en innovativ lösning som tillgodoser både vårdens och patientens behov samtidigt som den uppfyller alla de säkerhetskrav som gäller för IT-system inom sjukvårdssektorn. Då förutsättningarna för omedelbar integration med planerade och existerande nationella e-hälsosatsningar har saknats så har vi tvingats att skapa ett oberoende system med hög anpassningsförmåga. Vi har därför hittills valt att prioritera uppbyggnad av en fungerande systemarkitektur framför testning av individuella funktioner.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.