Athenapriset 2012 och Sjukvårdens forskningsdag

Reference number 2011-04260
Coordinator Dagens Medicin Sverige Aktiebolag - Dagens Medicin Sverige AB
Funding from Vinnova SEK 330 000
Project duration December 2011 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Sjukvårdens forskningsdag är en mötesplats för beslutsfattare i sjukvården som samlas för diskussion om strategiska frågor kring klinisk forskning.Vid årets dag, som arrangerades den 2 feb, var temat fokuserat på den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Cirka 150 beslutsfattare från forskning och hälso- och sjukvården deltog under dagen. Athenapriset delades 2012 ut för femte året i rad. Priset ska uppmärksamma forskare som i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv har tagit fram en ny metod, tjänst eller produkt till nytta för sjukvård och samhälle.

Results and expected effects

Både Sjukvårdens forskningsdag och Athenapriset har bidragit till att lyfta vikten av samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv för att ge förutsättningar för en framgångsrik life science-sektor i Sverige. Den publicitet som har givits både Sjukvårdens forskningsdag och Athenapriset, framför allt i Dagens Medicin, men även i andra medier, har bidragit till ökad kunskap och medvetenhet om den kliniska forskningens villkor och möjligheter.

Approach and implementation

Sjukvårdens forskningsdag genomfördes den 2 februari 2012 på Bonnier Conference Center. Programmet marknadsfördes dels genom Dagens Medicin i annonser och e-postutskick, dels genom medarrangörerna VINNOVA, Vetenskapsrådet, LIF, Swedish Medtech och Sweden Bio. Athenapriset utdelades den 29 november 2012. Pristagaren fick diplom, hederspris och ett utbildningsstipendium på 150 000 kr. Pristagaren utsågs av en jury bestående av företrädare för olika delar av sjukvården och den forskande life science-branschen.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.