Återanvändning av engångs- och flergångstextil från vården

Reference number
Coordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Biovetenskap och Material/Jordbruk och Livsmedel, Uppsala
Funding from Vinnova SEK 895 000
Project duration November 2016 - May 2017
Status Completed
Venture Circular economy
Call Circular flows - a call within circular biobased economy (pre-studies)

Purpose and goal

Syftet är testa hållbarhet i att återvinna en- & flergångstextil från vården med svenskproducerad agrofiber som armering. Målet är hitta hållbara processer för återvinning map på teknik, miljö & sociala faktorer. Stor potential att mekaniskt riva flergångstextil och använda agrofibern som förstärkning för att kunna spinna nytt garn. Krita i engångstextil omöjliggör återvinning. Lösningen är att smälta om materialet. Miljöpåverkan minskar jämfört energiutvinning. Ökad återvinning av sjukvårdstextil påverkar inte sociala faktorer vid tillverkning och användning.

Expected results and effects

Mekanisk rivning flergånsgstextil är möjlig. Tillförsel av ny fiber krävs för att säkra kvalitet vid spinning. Tillförd agrofiber där pektinet är borttaget ökar användning av hampa till armering. Återvinning av engångstextil gick inte pga av krita i materialet. Endast möjligt att smälta materialet och tillsätta nytt material & spinna ny tråd. Det är miljömässigt fördelaktigt att återvinna textil jämfört med energiutvinning. Ökad återvinning av textil från sjukvården påverkar inte sociala faktorer vid tillverkning & användning av textil. Men det behöver studeras närmare.

Planned approach and implementation

Reg. Uppsala & Skåne levererade material till Swerea IVF som testade material med mekanisk rivning följt av spinning av tråd. Mekanisk rivning var möjligt men inte att spinna. Hampa från Hampaprodukter testade men var för grov för armering. Hampans kvalitet ökades genom borttagande av pektin. Inga nya spinningar skedde. Återvinning av engångstextil svår pga av krita. Det fungerade att smälta materialet. Miljö- och social analys utförd av RISE och Swerea IVF. Sociala faktorer som arbetsförhållanden mm påverkas i mindre omfattning men behöver studeras mer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.