AstaZero Duglighetsprojekt - Provteknologi för aktiva säkerhetssystem och automatiserade fordon

Reference number 2017-05513
Coordinator ASTAZERO AB
Funding from Vinnova SEK 6 780 000
Project duration March 2018 - March 2020
Status Ongoing

Purpose and goal

Utökad förmåga på AstaZero genom: - stärkta teknikförutsättningar för provning av automatiserade fordon - tunga fordon och ADAS anpassning av rutiner och utrustning - automatiserad provloggning, utvärdering och rapportgenerering - åtgärder för robust och driftsäker provning

Expected results and effects

- utveckling och driftsättning av teknik för mer komplicerade trafikscenarion som krävs för verifiering av automatiserade fordon, - benchmark av teknik för provningspositionering i tunnlar, och realistisk stadsmiljö. - säkra robustheten i installationer och provningen med fokus på tunga fordon - automatisering av provloggning, utvärdering och rapportgenerering - automatisering videodokumentation - automatisering av väderloggning - säkra robusthet och effektiv provning genom framtagning av felsökningsscheman, driftsättningsrutiner och instruktioner.

Planned approach and implementation

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket. Dessa kommer drivas som delprojekt med nedbruten planering och leverans där uppföljning kommer ske. Uppföljning kommer ske varannan vecka.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.