Asienturnén 2013

Reference number 2013-02914
Coordinator MEMOTO AB
Funding from Vinnova SEK 25 000
Project duration September 2013 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

Ansökan gäller VINNOVAS resebidrag för att kunna närvara på ´Innovation Sweden project Tokyo i Oktober 2013 för Memoto AB. Bidraget gjorde det möjligt för 2 representanter från Memoto att närvara vid både utställningen och övriga aktivieter

Results and expected effects

Skapa samverkan med japanska bolag och synliggöra vårt företag och produkt. Att finnas på plats både på utställningen, närvara på presskonferensen och presentera bolaget inför ett 100 tal deltagare.

Approach and implementation

- Utställning - Presskonferens - Nätverkande - Affärsmöten med japanska bolag - Företagspresentationer

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.