ARTEMIS EMC2 - Ericsson - Säkerhet för tjänster med mobilnät ansluten inbyggda system

Reference number 2014-00663
Coordinator Ericsson AB - Ericsson Research, Lund
Funding from Vinnova SEK 477 000
Project duration April 2014 - June 2017
Status Completed

Purpose and goal

Inbyggda enheter är hörnstenen inte bara i många IoT-lösningar, men även som delsystem i större mobilnät ansluten IKT och styrsystem som självgående fordon, drönar, anläggningskontroll, samt kommunikationsinfrastruktur. Dessa enheter måste vara säkra och måste behålla sitt säkerhetsskydd under långa perioder, även under ett par decennier. I vårt bidrag till EMC2-projektet har vi använt kunskap kring säkerhet från mobila enheter för säkerhet i inbyggda enheter i allmänhet, speciellt lämpad för service orienterade arkitekturen.

Expected results and effects

Vi har skapat ett generellt angreppssätt för att bygga säkra system som använder inbyggda enheter med hjälp av en serviceorienterad arkitektur. Vi utvecklade och testade också en effektiv lösning för åtkomstkontroll till tjänster som tillhandahålls av inbyggda enheter. Vår lösning verifierades med hjälp av Ericssons Calvin-ramverket för att bygga dynamiska IoT system.

Planned approach and implementation

Arbetet för T1.5 taskforce gjordes genom workshops och kollektivt skrivande av rapporten, där ’state-of-the-art’ tillvägagångssätt undersöktes och nya ansatser diskuterades. Arbetet för andra arbetspaket följde en sedvanlig arbetsupplägg med bidrag till rapporten samt granskning före slutlig upptagning i slutversionen. Forskningen kring åtkomstkontroll och hanteringslösningar för IoT genomfördes genom examensarbeten. De bidrog också till realiseringen och bidrag till öppen källkod för Calvin-ramverket.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.